Machma-art

.....aneb trocha inspirace.

Oplet hodin

ukončení-pod jeden n

11. Zakončíme jednoduchou zavírkou. 1.ř. pod jeden a nahoru, máte-li hodiny ciferníkem nahoru.
To už přece umíte...