Machma-art

.....aneb trocha inspirace.

Oplet hodin

vypálené otvory.jpg

5. Tady je rámeček hodin s vypálenými dírkami na oplet. Po vypálení odstraníne nožem natavenou umělou hmotu kolem dírek a začistíme smirkovým papírem.
A já Vám to nejhorší je za náma.